3
wybierz warsztaty:

Dane opiekuna

Imię
Nazwisko
e-mail:
telefon:
Dane psa:

Imię psa
Wiek psa:
rasa:
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących firmy "c a n a c - centrum edukacji kynologicznej" drogą mailową

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)